PeriHub

Samenwerken = delen

Integrale geboortezorg draait om samenwerking en daarmee om het delen van informatie. Iedereen in het VSV met een behandelrelatie met de zwangere moet inzicht hebben in de relevante dossierinformatie, mits hiervoor toestemming is gegeven door de zwangere. Bijvoorbeeld bij een urgente situatie, tijdens een multidisciplinair overleg of na een verwijzing. Zo krijgt de zwangere continu optimale zorg, met minimale administratieve last voor haar en de zorgverlener.

Perihub

Perinatologie.nl

De PeriHub is een laagdrempelig platform om de samenwerking in de geboortezorg te ondersteunen. Het is een open platform, waarbij iedereen zich kan aansluiten. Zorginstellingen en leveranciers. De PeriHub is daarmee dé infrastructuur om te delen. Het is ontstaan vanuit een consortium van leveranciers in de geboortezorg en opgezet volgens de hoogste veiligheidseisen.  Lees meer op Perinatologie.nl.

PeriHub in het kort

  • Delen van dossiergegevens vanuit het eigen systeem
  • Registratie van de toestemming van de zwangere (opt-in)
  • Open standaard volgens de hoogste veiligheidseisen
Onatal logo
Logo Topicus
Vrumun
Topicus